2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

Řidič nesmí zastavit a stát

Řidičem nemotorového vozidla

Řidič tramvaje

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Řidič nesmí zastavit a stát