2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista nesmí jet

Odbočování vlevo v hustém provozu

Řidič nesmí zastavit a stát

Cyklista je při jízdě povinen

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Znamení o změně směru jízdy

Chodec nesmí ohrozit cyklistu