2. stupeň základních škol

20 otázek

Pro jízdu na kole zvolíme

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

Před železničním přejezdem

Osvětlení jízdního kola

cyklista, který pociťuje únavu

Jízdní kolo je