2. stupeň základních škol

20 otázek

Na mokré vozovce

Cyklista

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Cyklista je při jízdě povinen

" Přejezd pro cyklisty "

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace