2. stupeň základních škol

20 otázek

Volné konce trubky řídítek
Řidič nesmí zastavit a stát
Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být
Pro jízdu na kole zvolíme
Znamení o změně směru jízdy
Řidič nesmí zastavit a stát
Řidič odbočující vlevo