2. stupeň základních škol

20 otázek

Řidič nesmí zastavit a stát

Volné konce trubky řídítek

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

Jízdní kolo musí být vybaveno

Řidič nesmí zastavit a stát

Chodec nesmí ohrozit cyklistu