2. stupeň základních škol

20 otázek

Přednost v jízdě podle pravidel silničního provozu

Otáčet a couvat se nesmí

Při jízdě na kole v silničním provozu

Oblečení cyklistů a chodců

Řidič tramvaje

Jízdní kolo musí být vybaveno

Volné konce trubky řídítek