2. stupeň základních škol

20 otázek

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Řidič odbočující vlevo

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává