2. stupeň základních škol

20 otázek

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Cyklista je při jízdě povinen

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Řidič nesmí zastavit a stát

Jízdní kolo je

Osvětlení jízdního kola