2. stupeň základních škol

20 otázek

Po krajnici může cyklista jet

Cyklista je při jízdě povinen

Na krajnici

Při objíždění překážky

Zadní odrazkou červené barvy

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí