2. stupeň základních škol

20 otázek

Chodec musí užívat především

Jízdní kolo je

Řidič tramvaje

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

Při jízdě na kole v silničním provozu

Cyklista je při jízdě povinen

Řidič vozidla