2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista při jízdě

"Chodec"

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

Řidič odbočující vpravo

Řidič tramvaje

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy