2. stupeň základních škol

20 otázek

Při objíždění překážky

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Na krajnici

Cyklista je při jízdě povinen

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy

Volné konce trubky řídítek