2. stupeň základních škol

20 otázek

Jízdní kolo musí být vybaveno

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

Osvětlení jízdního kola

"Chodec"

Při jízdě na kole v silničním provozu

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí