2. stupeň základních škol

20 otázek

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

Řidič vozidla

Řidič musí užít vozidlo

Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

Chodec musí užívat především

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Na jízdním kole se jezdí