2. stupeň základních škol

20 otázek

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Odbočování vlevo v hustém provozu

Cyklista nesmí jet

Cyklista

Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

"Chodec"