2. stupeň základních škol

20 otázek

Otáčet a couvat se nesmí

Znamení o změně směru jízdy

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

Osvětlení jízdního kola

Zadní odrazkou červené barvy

Chodec nesmí ohrozit cyklistu