2. stupeň základních škol

20 otázek

Při jízdě na kole v silničním provozu

Chodec nesmí ohrozit cyklistu

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Před železničním přejezdem

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Řidič odbočující vpravo