2. stupeň základních škol

20 otázek

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Při jízdě na kole v silničním provozu

Jízdní kolo musí být vybaveno

" Přejezd pro cyklisty "

"Chodec"

"Chodec"