2. stupeň základních škol

20 otázek

Cyklista nesmí jet

Na jízdním kole se jezdí

Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji vozovky

Zadní odrazkou červené barvy

Řidič vozidla

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Volné konce trubky řídítek