2. stupeň základních škol

20 otázek

Zadní odrazkou červené barvy

Řidič odbočující vlevo

Řidič musí užít vozidlo

Otáčet a couvat se nesmí

Na jízdním kole se jezdí

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace