2. stupeň základních škol

20 otázek

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

Cyklista při jízdě

Před železničním přejezdem

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí

Po krajnici může cyklista jet

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou