2. stupeň základních škol

20 otázek

Řidič nesmí zastavit a stát

Řidič nesmí zastavit a stát

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou

Cyklista nesmí jet

Jízdní kolo je

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být