2. stupeň základních škol

20 otázek

Řidič nesmí zastavit a stát

Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

Cyklista je při jízdě povinen

Odbočování vlevo v hustém provozu

Chodec musí užívat především

Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru nejede žádné vozidlo

Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno