2. stupeň základních škol

20 otázek

Znamení o změně směru jízdy

Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy užít chodník

Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být

Při otáčení a couvání

" Přejezd pro cyklisty "

Po krajnici může cyklista jet

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku