2. stupeň základních škol

20 otázek

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

Otáčet a couvat se nesmí

V silničním provozu (kromě chodníků, cyklistické stezky a obytné nebo pěší zóny) smí cyklista jezdit samostatně od

Řidič tramvaje

Cyklista nesmí jet

" Přejezd pro cyklisty "