2. stupeň základních škol

20 otázek

Na krajnici

Tam, kde není chodník nebo je neschůdný se na kolečkových bruslích jezdí

Cyklista při jízdě

Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace

Cyklista je při jízdě povinen

Na mokré vozovce

Osvětlení jízdního kola