2. stupeň základních škol

20 otázek

Odbočování vlevo v hustém provozu

Na krajnici

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

Otáčet a couvat se nesmí

Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně připevněnou

" Přejezd pro cyklisty "