2. stupeň základních škol

20 otázek

Pro jízdu na kole zvolíme

Volné konce trubky řídítek

Cyklista je při jízdě povinen

Pruh vyznačený pro cyklisty na značce "Stezka pro chodce a cyklisty"

Na mokré vozovce

Na pozemní komunikaci se jezdí

Řidič odbočující vpravo