1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve: