1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: