1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Cyklista je povinen jet po vozovce: