1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?