1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: