1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?