1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: