1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme: