1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve: