1. stupeň základních škol

20 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:
Telefonní číslo na Policii české republiky je:
Cyklisté smějí po vozovce jet:
Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?
Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?
V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: