1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Cyklista je povinen jet po vozovce: