1. stupeň základních škol

10 otázek

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?