1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?