1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?