1. stupeň základních škol

10 otázek

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Cyklisté smějí po vozovce jet: