1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Cyklisté smějí po vozovce jet: