1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: