1. stupeň základních škol

10 otázek

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: