1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: