1. stupeň základních škol

10 otázek

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: