1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Telefonní číslo na Policii české republiky je: