1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: