1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?