1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?