1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Telefonní číslo na Policii české republiky je: