1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?