1. stupeň základních škol

10 otázek

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Cyklista je povinen jet po vozovce: