1. stupeň základních škol

10 otázek

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?