1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?