1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?