1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Telefonní číslo na Policii české republiky je: