1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme: