1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je: