1. stupeň základních škol

10 otázek

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?