1. stupeň základních škol

10 otázek

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?