1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?