1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je: