1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: