1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: