1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Po silnici, u které není chodník, chodíme: