1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je: