1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?