1. stupeň základních škol

20 otázek

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:
V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:
Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:
Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?
Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:
Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?