1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Cyklista je povinen jet po vozovce: