1. stupeň základních škol

10 otázek

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: