1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je: