1. stupeň základních škol

10 otázek

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: