1. stupeň základních škol

10 otázek

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let: