1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je: