1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?