1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je: