1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Cyklisté smějí po vozovce jet: