1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Po silnici, u které není chodník, chodíme:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?