1. stupeň základních škol

10 otázek

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Cyklista je povinen jet po vozovce: