1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je: