1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve: