1. stupeň základních škol

10 otázek

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Než začneme přecházet přes silnici, musíme se podívat nejprve:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?