1. stupeň základních škol

10 otázek

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je: