1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?