1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

Proč musí mít cyklista (do 18 let věku), při jízdě na kole, řádně upevněnou cyklistickou přilbu?

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je: