1. stupeň základních škol

10 otázek

Telefonní číslo na Městskou (obecní) policii je:

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Telefonní číslo na Policii české republiky je:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Cyklisté smějí po vozovce jet: