1. stupeň základních škol

10 otázek

V silničním provozu smějí jezdit cyklisté sami bez doprovodu osoby starší 15 let:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?

Po silnici, u které není chodník, chodíme: