1. stupeň základních škol

10 otázek

Cyklisté smějí po vozovce jet:

Telefonní číslo na záchranou službu (sanitka) je:

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Po silnici, u které není chodník, chodíme: