1. stupeň základních škol

10 otázek

Co musí nejprve udělat cyklista, když chce vyjet od okraje chodníku nebo při objíždění překážky?

Které součásti jízdního kola patří do povinné výbavy?

Telefonní číslo na Hasičský záchranný sbor (hasiči) je:

Cyklista je povinen jet po vozovce:

Smí vést cyklista jízdní kolo po chodníku?