Dopravní výuka pro speciální základní školy 2017/2018

12. července 2016

Pro speciální základní školy je v celkovém rozsahu dvou dvouhodinových navazujících bloků připravena dopravní výchova, která obsahuje teorii i praxi a je modifikována pro potřebu speciálních škol.

Výuka dopravní výchovy plynule navazuje na školní výuku dopravní výchovy, kterou zahrnuje  rámcově vzdělávací program (RVP).

Stručný výčet jednotlivých částí výuky:

      Teoretická část výuky:

  • Chodec
  • Cyklista
  • Dopravní značky
  • Tísňová čísla
  • Reflexní prvky
  • Poskytnutí 1. pomoci

 

      Praktická část výuky:

  • Nácvik bezpečné jízdy po pozemních komunikacích na kole i koloběžce
  • Osvojení si zásad bezpečného chování v silničním provozu

 

Dopravní výchova se jako komplexní a provázaný systém zaměřuje zejména na výchovu budoucích mladých řidičů, rozvíjí jejich vědomosti a bezpečné chování v silničním provozu.

Přihláška do projektu Dopravní výchova pro speciální základní školy – teorie a praxe (do vyčerpání termínů)
Přihláška do projektu Dopravní výchova pro speciální základní školy – pouze teorie (do vyčerpání termínů)

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd – (od 09/2017)

ŠB