Programy pro hendikepované

Dopravní výuka pro speciální základní školy 2017/2018

Pro speciální základní školy je v celkovém rozsahu dvou dvouhodinových navazujících bloků připravena dopravní výchova, která obsahuje teorii i praxi a je modifikována pro potřebu speciálních škol. [více]

Nevidím 2017/2018

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků a prožitkové části. [více]