Programy pro hendikepované

Dopravní výchova pro praktické a speciální základní školy 2019/2020

Dvouhodinový projekt zaměřen na žáky 3. až 5. tříd praktických a speciálních základních škol. [více]

Nevidím 2019/2020

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků a prožitkové části. [více]

Neslyším 2019/2020

v přípravě