Mladý motorista, Nově na silnici i v životě 2021/2022

24. března 2021

Tříhodinový projekt zaměřeny na 7., 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektu je seznámit studenty s problematikou chování v silničním provozu i mimo něj, s možnými právními i zdravotními následky nezodpovědného chování, popřípadě s klady a zápory takového jednání. Projekt se dále zaměřuje na všechny chodce v programu "Být viděn", jakožto účastníky silničního provozu a jejich povinnost být vybaveni reflexními prvky při chůzi za snížené viditelnosti. Program v druhé části přecházi do projektu "Jak se chovat k lidem se zrakovým postižením", se zaměřením na běžného občana při kontaktu s nevidomou osobou. Naučíme se správně oslovit osobu nevidomou, správně s ní komunikovat, popř. tuto osobu doprovodit na určité místo, adresu.

Mladý motorista

Posluchačům jsou zodpovídány otázky budoucích řidičů malých motocyklů a skútrů, včetně možnosti získání řidičského průkazu na skupinu AM – Malý motocykl, s nahlédnutím i do problematiky cyklistů pohybujících se v silničním provozu. Formou diskuse se projekt snaží eliminovat nezodpovědné chování mladého motoristy s průnikem i do chování v mezilidských vztazích s ohledem na úzkou souvislost obou prostředí. Součástí besedy je i obrazový materiál z běžného života motocyklisty, stejně tak i tragické konce dopravních nehod. Dále se projekt dotýká často diskutovaného tématu „ BÝT VIDĚN“ a záměru Ministerstva dopravy zavést reflexní prvky pro chodce povinně, což může přispět k větší bezpečnosti i nemotoristů – chodců.

Nově na silnici i v životě

Cílem tohoto projektu je seznámit studenty ve věku okolo osmnácti let, kteří se chystají absolvovat autoškolu, nebo již oprávnění k řízení motorového vozidla získali, s prvními úskalími života motoristy a plného uvědomění si právních následků nezodpovědného chování v životě i na silnici.

Důležitá data:
od 02.06.2021 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
do 15.11.2021 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
01.12.2021 – 18.02.2022 – výuka v areálu ADVV

Časová dotace:
1 blok / 10:15 – 12:15

Podmínky pro objednání:
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt je realizován v měsících prosinec až únor a vámi vybrané termíny přednášek budou zveřejněny nejpozději do 15.11.2021. Tato podmínka je dána upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Žáci si s sebou vezmou přezůvky !!!

Přihláška do projektu Mladý motorista, Nově na silnici i v životě

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd (do 15.11.2021)

Jakékoliv vaše dotazy k uvedenému projektu "Mladý motorista" Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 548 533 712, nejlépe v čase od 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Bc. Martin Krupka

Partneři projektu