Mladý motorista 2018/2019

31. května 2018

Dvouhodinový projekt zaměřen na 7., 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektu je seznámit studenty s problematikou chování v silničním provozu i mimo něj, s možnými právními i zdravotními následky nezodpovědného chování, popřípadě s klady a zápory takového jednání.

Posluchačům jsou zodpovídány otázky budoucích řidičů malých motocyklů a skútrů, včetně možnosti získání řidičského průkazu na skupinu AM – Malý motocykl, s nahlédnutím i do problematiky cyklistů pohybujících se v silničním provozu. Formou diskuse se projekt snaží eliminovat nezodpovědné chování mladého motoristy s průnikem i do chování v mezilidských vztazích s ohledem na úzkou souvislost obou prostředí. Součástí besedy je i obrazový materiál z běžného života motocyklisty, stejně tak i tragické konce dopravních nehod. Dále se projekt dotýká často diskutovaného tématu „ BÝT VIDĚN“ a záměru Ministerstva dopravy zavést reflexní prvky pro chodce povinně, což může přispět k větší bezpečnosti i nemotoristů – chodců.

Podmínky pro objednání
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt je realizován v měsících prosinec až únor a vámi vybrané termíny přednášek budou zveřejněny nejpozději do 15.11.2018. Tato podmínka je dána upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Žáci si sebou vezmou přezůvky !!!

Přihláška do projektu Mladý motorista – termíny vyčerpány

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd (již zveřejněny)

Jakékoliv vaše dotazy k uvedenému projektu "Mladý motorista" Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 548 533 712, nejlépe v čase od 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Bc. Martin Krupka

Partneři projektu