Koblížek 2019/2020

31. března 2019

Dvouhodinový projekt je určen pouze předškolním dětem brněnských mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Časová dotace:
1 blok / 09:00h – 11:00h

Důležitá data:
od 02.05.2019 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
od 30.09.2019 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
03.12.2019 – 21.02.2020 – výuka v areálu ADVV

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, jsou děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do děje průběžně zapojovány a prakticky se zúčastňují řešení různých situací. Současně s tím jsou děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž seznamujeme s retroreflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".

Do učebny si děti s sebou vezmou přezůvky. 

Podmínky pro objednání:
Do projektu se můžete přihlásit pouze elektronicky, na základě přihlašovacího formuláře. Projekt bude převážně realizován v měsících prosinec 2019 až únor 2020. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Program je určen POUZE pro děti, které v následujícím roce  nastupují do základních škol !!! V případě účasti mladších dětí nebo většího počtu dětí než je max. kapacita (20 žáků), bude vyuka zrušena.

Přihláška do projektu Koblížek (termíny vyčerpány)

Termíny přednášek jednotlivých školek (zveřejněno)

Dopravní spojení:
okružní autobusovou linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra (na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastávka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze.
Možná domluva individuální dopravy s DPmB za úhradu – e-mail: zvlastnijizdydpmb..cz; tel: 543 171 455, 738 431 455

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. čísle 775 400 512, nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Andrea Půčková
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal

Partneři projektu