Koblížek 2018/2019

31. května 2018

Dvouhodinový projekt je určen předškolním dětem mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Časová dotace:
1 blok / 09:00h – 11:00h

Důležitá data:
od 15.10.2018 - zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
03.09.2018 – 31.05.2019 - výuka v areálu ADVV

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, jsou děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do děje průběžně zapojovány a prakticky, na dopravním hřišti, se zúčastňují řešení různých situací. Současně s tím jsou děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž seznamujeme s retroreflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".

Podmínky pro objednání:
Do projektu se již nyní můžete přihlásit na telefonním čísle 775 400 512. Projekt bude realizován v měsících prosinec 2018 až únor 2019. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Žáci si s sebou vezmou přezůvky. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd (od.15.10.2018)

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. číslech 775 400 512, nejlépe v čase mezi
13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Andrea Půčková
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal

Partneři projektu