Koblížek 2017/2018

22. března 2016

Dvouhodinový projekt je určen předškolním dětem mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému pěstování správných návyků, ale současně i k snížení jejich úrazovosti.

Prostřednictvím známého pohádkového příběhu, v kombinaci s použitím originálních říkadel, jsou děti seznámeny s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Děti jsou do děje průběžně zapojovány a prakticky, na dopravním hřišti, se zúčastňují řešení různých situací. Současně s tím jsou děti vedeny k tomu, aby o prožitých situacích hovořily, správně je vyhodnocovaly, poučily se z nich a uměly je aplikovat na každodenní všední život, například při cestě do školky, na výletech, při hrách apod. Děti rovněž seznamujeme s retroreflexními prvky a jejich významem v dopravě dle zásady "být viděn".

Podmínky pro objednání:
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt bude realizován v měsících prosinec 2017 až únor 2018. Termín a čas samotné realizace bude zveřejněn do 15.10.2017. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Žáci si s sebou vezmou přezůvky. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Přihláška do projektu Koblížek ( přihlášky uzavřeny )

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. číslech 548 533 712, nejlépe v čase mezi 13:00-15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

Správcem projektu je str. Andrea Půčková
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal

Partneři projektu