Empík cyklista 2021/2022

3. března 2021

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.

Časová dotace:
3 bloky / 08:30h – 12:00h

Důležitá data:
od 02.06.2021 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
do 15.09.2021 – nejzažší termín odevzdání jmenných seznamů žáků přihlášených tříd
do 20.09.2021 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
07.09. – 26.11.2021 – výuka v areálu ADVV
01.03. – 10.06.2022 – výuka v areálu ADVV

V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání jsou žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy připravováni na možnost samostatné účasti v silničním provozu, po splnění věkové hranice 10 let. Uvedená skutečnost dává tomuto programu specifický význam co do obsahu, rozsahu, forem a způsobů ke splnění jeho cílů. Pro zvýšení atraktivity a efektivity je Empík cyklista organizován jako celoměstská celoroční soutěž, kdy jsou vyhodnocováni nejen nejlepší jednotlivci, ale také třídy a školy. Obsahová náplň jednotlivých vyučovacích hodin je zaměřena nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale i jako prevence ke snížení dopravní nehodovosti této skupiny začínajících účastníků silničního provozu. Na závěr školního roku, po splnění stanovených kritérií, předají strážníci MP mladým cyklistům „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy a nejlepším jednotlivcům hodnotné ceny. Výsledkové listiny tříd a škol budou zveřejněny na konci měsíce června 2022 na našich webových stránkách. 

Žáci si s sebou vezmou přezůvky a cyklistickou přilbu !!!
V případě chladného počasí doporučujeme teplé oblečení včetně rukavic a čepic.
Výuka probíhá za každého počasí.

Přihláška do projektu Empík cyklista – termíny vyčerpány

Jmenný seznam žáků (do 15.09.2021)

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd (nejpozději od 20.09.2021)

Koordinátor dat (přihlášky, seznamy, termíny...) – Mgr. Pavel Drápal

Autobusová doprava pro 4. třídy základních škol – autobus MHD bude ke škole přistaven tak, aby byl příjezd do areálu do 8:45h, zpět z areálu bude odjezd kolem 12:00h (Dopravní podnik města Brna bude informovat jednotlivé školy o čase a místě přistavení autobusu e-mailem nejpozději 1 den předem). V případě nejasnosti se obracejte na koordinátora dopravy.

Koordinátor dopravy pro 4. třídy – str. Andrea Macourková - 724 153 403

Jakékoliv dotazy k danému projektu vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 548 533 712 a to nejlépe v čase mezi 12:00 – 15:30 hod. nebo na e-mailové adrese dopravni.vychovampb..cz.

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Andrea Macourková

Výsledkové listiny soutěže Empík cyklista:

2003/20042004/20052005/20062006/2007
2007/20082008/20092009/20102010/2011
2011/20122012/20132013/2014 2014/2015
2015/20162016/20172017/20182018/2019