Empík cyklista 2019/2020

1. března 2019

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.

Časová dotace:
3 bloky / 08:30h – 12:00h

Důležitá data:
od 02.05.2019 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
do 15.09.2019 – nejzažší termín odevzdání jmenných seznamů žáků přihlášených tříd
do 20.09.2019 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
03.09. – 31.11.2019 – výuka v areálu ADVV
01.03. – 30.06.2020 – výuka v areálu ADVV

V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání jsou žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy připravováni na možnost samostatné účasti v silničním provozu, po splnění věkové hranice 10 let. Uvedená skutečnost dává tomuto programu specifický význam co do obsahu, rozsahu, forem a způsobů ke splnění jeho cílů. Pro zvýšení atraktivity a efektivity je Empík cyklista organizován jako celoměstská celoroční soutěž, kdy jsou vyhodnocováni nejen nejlepší jednotlivci, ale také třídy a školy. Obsahová náplň jednotlivých vyučovacích hodin je zaměřena nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale i jako prevence ke snížení dopravní nehodovosti této skupiny začínajících účastníků silničního provozu. Na závěr školního roku, po splnění stanovených kritérií, předají strážníci MP mladým cyklistům „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy a nejlepším jednotlivcům hodnotné ceny. Výsledkové listiny tříd a škol budou zveřejněny na konci měsíce června 2019 na našich webových stránkách. 

Žáci si s sebou vezmou přezůvky a cyklistickou přilbu !!!
V případě chladného počasí doporučujeme teplé oblečení včetně rukavic a čepic.
Výuka probíhá za každého počasí.

Přihláška do projektu Empík cyklista (přihlášky vyčerpány)

Jmenný seznam žáků (do 15.09.2019)

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd (nejpozději od 20.09.2019)

Koordinátor dat (přihlášky, seznamy, termíny...) – Mgr. Pavel Drápal

Autobusová doprava pro 4. třídy základních škol – autobus MHD bude ke škole přistaven tak, aby byl příjezd do areálu do 8:45h, zpět z areálu bude odjezd kolem 12:00h (o přistavení autobusu se můžete informovat 1 týden dopředu na tel: 543 171 455, 738 431 455 nebo na e-mailu: zvlastnijizdydpmb..cz)

Koordinátor dopravy pro 4. třídy – str. Andrea Macourková

Jakékoliv dotazy k danému projektu vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 548 533 712, 724 019 524 a to nejlépe v čase mezi 12:00 – 15:30 hod. nebo na e-mailové adrese dopravni.vychovampb..cz.

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Eva Vykypělová.

Výsledkové listiny soutěže Empík cyklista:

2003/20042004/20052005/20062006/2007
2007/20082008/20092009/20102010/2011
2011/20122012/20132013/2014 2014/2015
2015/20162016/20172017/20182018/2019