Empík chodec 2019/2020

5. března 2019

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích.

Časová dotace:
1 blok / 08:30h – 10:00h nebo 10:30h – 12:00h

Důležitá data:
od 02.05.2019 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
do 15.11.2019 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
01.12.2019 – 28.02.2020 – výuka v areálu ADVV

Žákům jsou vštěpovány zásady správného a bezpečného pohybu při chůzi po chodníku i na silnici v případech, kdy není možné využít chodníku ani krajnice. Důraz je kladen na objasňování zásad přecházení vozovky na základě posouzení všech možných variant podle kritéria bezpečnosti, včetně zákonné povinnosti k užití přechodů, podchodů a nadchodů. Současně s tím jsou žáci seznámeni s možnými úskalími v silničním provozu, jako jsou přecházení vozovky mimo přechod, víceproudé silnice, tramvajové dráhy, železničního přejezdu apod. Nemalá pozornost je věnována důležitosti retroreflexních prvků na oblečení, znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby a zásadám bezpečné jízdy na kole. V samém závěru projektu si žáci a to jako chodci, mohou všechny získané vědomosti ověřit na dopravním hřišti.

Podmínky pro objednání:
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt bude realizován v měsících prosinec 2019 až únor 2020. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby. Doporučujeme dětem si s sebou vzít svačinu. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Přihláška do projektu Empík chodec – výuka 08:30 – 10:00 (termíny vyčerpány)
Přihláška do projektu Empík chodec – výuka 10:30 – 12:00 – od 02.05.2019

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd 08:30 – 10:00 (zveřejněno)
Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd 10:30 – 12:00 (zveřejněno)

Dopravní spojení:
okružní autobusovou linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra (na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastávka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze.
Možná domluva individuální dopravy s DPmB za úhradu – e-mail: zvlastnijizdydpmb..cz; tel: 543 171 455, 738 431 455

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. číslech 548 533 712, 724 019 524, nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na e-mailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Eva Vykypělová
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal